Kvindelig Idrætsforening Fredericia
Foreningen » Formandens beretning for sæsonen 2017/18

Beretning for KIF Sæson 17/ 18

Tiden til tilbageblik på alt det der er sket i vores forening i året der er gået.

For et år siden fik KIF 3 nye æresmedlemmer Bente Moestrup, Jytte Nielsen og Bente Ankersen, det er en særlig dag både for foreningen og for dem der får den nye titel tildelt og i KIF er vi stolte over at have så mange ildsjæle, der har og stadig yder en kæmpe indsats for foreningen.

Udover de nyudnævnte har KIF også et æresmedlem der den 31. januar fyldte 100 år Anna Lisvad.  Anna stod i mange år for idrætsmærket i KIF og var en aktiv dame i foreningen, desværre er den tid over nu, men dejligt vi kunne aflevere en opmærksomhed til Anna på hendes store dag.

Foråret gik med vores vanlige hold, forårs yoga og motion med skiftende instruktører, men 2017 var også landsstævne år og KIF havde et hold med i Ålborg, et hold af både kvinder og mænd.  38 personer drog nordpå, for endnu engang af få en helt unik oplevelse af et landsstævne, og det blev det, det var nogle fantastiske dage i Ålborg.
I september blev sæsonen skudt i gang og endnu engang kan foreningen mønstre over 500 medlemmer, hvilket er rigtig flot. I denne sæson har der ikke været så mange børn som tidligere, men det opvejes af de mange motionister der deltager i aktiviteterne i KIF.

2 hold måtte desværre lukkes ned ” Motion for rigtige mænd” og ” Evergreens”, desværre var tilslutningen begrænset, så valget blev at de blev lukket. Rettidig omhu!
Vores unge Instruktører har været på overnatningstur til BGI (Bjerre Gymnastik og Idrætsefterskole) en tur hvor de undervises i Foreningslærer, rollen som instruktør og andre forenings relevante emner. Et aktivt døgn, der ruster de unge instruktører endnu bedre til deres virke i KIF.

Bestyrelsen ha r også deltaget i en foreningskonference i efteråret, FUTURE en DGI-konference med mange emner, så vi fordelte os efter interesse, så vi fik mest muligt med hjem, en dejlig dag, der gav god energi til foreningsarbejdet og en dag sammen med andre bestyrelser fra gymnastikforeninger i Danmark

Medlemsaften uge 42. Leif Jakobsen kom og fortalte om Fredericia / Gothersgade i 60´erne og 70´erne, et dejligt nostalgisk tilbageblik og krydret med små anekdoter om de mennesker der færdes i gaden. Bagefter var det tiden for uddeling af idrætsmærker og formanden fra DGI Sydøstjylland Dan Skjerning, klarede denne opgave til UG. Dan kender KIF og mange af medlemmerne, der har været aktive i tiden under VAGU og VAGI / DGI Vejle Amt, et dejligt ” gammelt” bekendtskab at have besøg af og mange rosende ord blev også tildelt foreningen.

December måned er måneden hvor der skal afholdes Juletræ og mandag blev det holdt på Høgevej for de yngste i KIF, en hyggelig stund med julemand og godteposer.
I år var julegaven til instruktørerne en ny KIF bluse, da der er kommet en del nye til, der ikke havde den tidligere model. Og det kan ses den bruges flittigt. SKØNT.

Onsdag aften mødtes vi 55 voksne i Riddersalen til en aften med masser af julesalmer, hjemmebag, konfekt, kaffe og ikke mindst amerikansk lotteri 😊 Så blev det jul.
 
Senior beretning v. Karin Mortensen

Februar bød på Børnefællestræning i BPI Hallen 120 børn fra alle gymnastikforeningerne i Fredericia, en skøn formiddag og temaet i år var OL. Fastelavn på Høgevej en skøn tradition, med masser af fantastiske udklædninger og selvfølgelig kroning af kattekonger og dronninger. Springmekka for de større springere, fra hele Fredericia kommune, masser af aktivitet for børn i alle aldre.

Marts måned er lig Opvisningstid. Spectrum i Vejle for Vakse Damer, Junior rytme og junior Spring.

Egen opvisning i Fredericia idrætscenter 11 marts.  9 hold deltog + et gæstehold Ågaard efterskole. En skøn dag, med masser af dejlig gymnastik for store og små og flotte opvisnings serier, det har været hårdt arbejde gennem vinteren. Ågaard Efterskole med 135 elever, var en stor oplevelse for alle os der var til stede, en eftermiddag der sent glemmes.
Som noget nyt havde vi to hold afsted til en særlig dag for børnehold på Ågaard efterskole, den 17. marts, en god oplevelse, da stedet er mindre end spektrum for de yngste.
 
2017 var også året hvor det er slut med tilskud fra spillemidler fra IHB / SKAT, det har gennem de sidste år været meget attraktivt at have været en del af denne ordning, men det er nu nye tider og der bliver lavet puljer, så foreningerne kan søge tilskud til rekvisitter, arrangementer osv, så kom med de gode ideer, hvis KIF skal ansøge til nye tiltag. Der ydes ikke tilskud til alm. Drift.

SIF – Samvirkende Idrætsforeninger i Fredericia. Ved repræsentantskabsmødet i marts, blev der forelagt en plan for nedlæggelse af denne sammenslutning, da deres rolle i forhold til dalende antal medlemsforeninger er ved at være udspillet i dagligdagen som talerør for foreningerne overfor Fredericia kommune, tanken er af SIF afløses af et idrætsråd. Planen er der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor punktet er nedlæggelse af SIF og fordeling af formuen. KIF afventer næste udmelding.

Frivillighed er det der driver en forening som KIF i hverdagen. Frivillige Ildsjæle der har hjertet på rette sted, der gerne vil det fællesskabet, der er i en forening som vores KIF. Der kan ikke gives en TAK der er stor nok til alle jer, der er med til at få hjulene til at dreje rundt i KIF, uge efter uge, sæson efter sæson. I gør alle som en stor forskel for vores medlemmer og tak, fordi i vælger fællesskabet, i en tid der har stor fokus på den enkelte og egen præstation.

En særlig tak skal der være til bestyrelsen, en skøn flok kvinder der hver især tager et stort ansvar, for den rolle i er tildelt i bestyrelsen. Det er en fornøjelse at samarbejde med jer og altid kommer i med god energi og inspiration til arbejdet.

Formand Marianne Pedersen

Kvindelig Idrætsforening Fredericia | Riddergade 9 | 7000 Fredericia | jblynggaard@gmail.com | CVR 13749310