Kvindelig Idrætsforening Fredericia
Foreningen » Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i KIF

Onsdag den 1. april 2020, kl. 19.00, i Riddersalen, Prinsessegade 12

Agenda:

19.00        Velkommen
19.10        Generalforsamling KIF
20.15        Oste- og pølse bord – medbring selv service og kaffe
21.30        Tak for i aften 

Dagsorden til generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  • Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer; de eksisterende vedtægter er ikke tidssvarende til dagligdagen i KIF. Dokumenter udleveres på dagen
  • Fastlæggelse af kontingent
  1. Valg:
Kasserer:  På valg er Bente Oxenbøll – modtager genvalg
 
Bestyrelsesmedlemmer: På valg er:
                 Jette Lehmann – modtager genvalg
                 Pia Nøhr Jensen – modtager genvalg
                 Hanne Damgaard Pedersen – modtager genvalg
 
Suppleanter: På valg er:
                 Mette Ågaard – modtager genvalg
                 Helle Gantzel – modtager genvalg
 
Bilagskontrollanter: På valg er:
                 Anni Nygaard og Karin Mortensen
 
Bilagskontrollantsuppleant: På valg er:
                 Bente Moestrup
  1. Eventuelt 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
 
Alle medlemmer er meget velkomne.
 
Hilsen Bestyrelsen

Kvindelig Idrætsforening Fredericia | Baldersvej 19 | 7000 Fredericia | Tlf.: 40881536