Nyheder/information » Indkaldelse generalforsamling
Generalforsamling i KIF 2019 02-03-2016
Indkaldelse til Generalforsamling i KIF
 
Onsdag den 3. april 2019, kl. 19.00, i Riddersalen, Prinsessegade 12 
 
Agenda:
19.00         Velkommen
 
19.10      Generalforsamling KIF
 
20.15      Oste- og pølsebord, medbring selv service og kaffe
 
21.30      Tak for i aften
 
 
Dagsorden for Generalforsamling:
  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
    Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg:
 
Bestyrelsesmedlemmer: På valg er:
Marianne Pedersen – modtager genvalg
Jannie Lynggaard – modtager genvalg
Vibeke Petersen – modtager genvalg

Suppleanter: På valg er:
Helle Terkelsen – modtager ikke genvalg
Helle Gantzel – modtager genvalg

Bilagskontrollanter: På valg er:
Anni Nygaard og Karin Mortensen

Bilagskontrollantsuppleant: På valg er:
Bente Moestrup
 
6. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Alle medlemmer er meget velkomne.

Hilsen Bestyrelsen
 

Kvindelig Idrætsforening Fredericia | Baldersvej 19 | 7000 Fredericia | Tlf.: 40881536