Nyheder/information » Indkaldelse generalforsamling
Generalforsamling i KIF 2018 02-03-2016
Indkaldelse til Generalforsamling i KIF
 
Torsdag den 5. april 2018 kl. 19.00 i Riddersalen, Prinsessegade 12
 
 
Agenda:
19.00         Velkommen
 
19.10      Generalforsamling KIF
 
20.15      Oste- og pølsebord, medbring selv service og kaffe
 
21.30      Tak for i aften
 
 
Dagsorden for Generalforsamling:
  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
    Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg:
 
Kasserer: På valg er
                   Susanne Petersen - modtager ikke genvalg
                          Susanne går af midt i en valgperiode.
Bestyrelsesmedlemmer: På valg er:
                 Hanne Pedersen- modtager genvalg
                 Jette Lehmann-  modtager genvalg
                 Pia Nøhr Jensen – modtager genvalg
                
 
Suppleanter: På valg er:
                  Helle Terkelsen- modtager genvalg
                   Iben Adsbøll – modtager ikke genvalg
 
Bilagskontrollanter: På valg er:
                 Anni Nygaard og Karin Mortensen
 
Bilagskontrollant suppleant: På valg er:
                 Bente Moestrup
  1. Eventuelt
 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
 
Se formændenes beretning på www.kif.minisite.dk
 
Alle medlemmer er meget velkomne.
 
Hilsen Bestyrelsen
 

Kvindelig Idrætsforening Fredericia | Riddergade 9 | 7000 Fredericia | jblynggaard@gmail.com | CVR 13749310