Foreningen » Generalforsamling » Referat 2016
 Referat af Generalforsamling i KIF
 
Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 i Riddersalen, Riddergade 9
 

 
  
Dagsorden for  Generalforsamling:
 1. Valg af dirigent
  Bente Ankersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
  Dagsordenen blev godkendt.
 2. Aflæggelse af beretning
  Formand Jette Saager Lorenzen aflagde den mundtlige beretning. Beretningen blev vedtaget.
  Den skriftlige beretning kan læses på www.kif.minisite.dk.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  Kasserer Susanne Petersen gennemgik regnskabet.
  Regnskabet er godkendt.
  Fastsættelse af kontingent: kontingentet fortsætter uændret.
 4. Behandling af indkomne forslag
  Fastlæggelse af kontingent
 5.  
  Bestyrelsesmedlemmer:
                   Jette Lehmann er valgt
                   Hanne D Pedersen er valgt
                    Pia Nøhr Jensen er valgt
                  
  Suppleanter:
                     Iben Adsbøl er valgt
                     Helle Terkelsen er valgt
   
  Bilagskontrollanter:
                   Anni Nygaard og Karin Mortensen er valgt
   
  Bilagskontrollant suppleant:
                   Bente Moestrup er valgt. 
           6. Der blev taget afsked med formand Jette Sager Lorenzen, som stopper efter 10 år som formand.            Referent: Jette Lehmann

 

Kvindelig Idrætsforening Fredericia | Riddergade 9 | 7000 Fredericia | jblynggaard@gmail.com | CVR 13749310